Conferences & Expo

Dočtete jsme o zajímavostech a našich zkušenostech napříč všema konferencemi, které jsme navštívili.