Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace 21. února 2024 | Datum účinnosti 21. února 2024

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují zásady společnosti FLOWCUTTER s.r.o., Třebohostická 564/9, Strašnice 10000, Česká republika, e-mail: juraj.valuch@flowcutter.net, telefon: +421911747433 o shromažďování, používání a zveřejňování vašich údajů, které shromažďujeme, když používáte naše webové stránky ( https://flowcutter.com ). (služba“). Přístupem ke Službě nebo jejím používáním souhlasíte se shromažďováním, používáním a zpřístupňováním vašich údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte ke Službě ani ji nepoužívejte. Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli bez předchozího upozornění upravit a revidované zásady ochrany osobních údajů zveřejníme ve službě. Revidované Zásady nabudou účinnosti 180 dní od jejich zveřejnění ve Službě a váš pokračující přístup ke Službě nebo její používání po uplynutí této doby bude znamenat váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme proto tuto stránku pravidelně kontrolovat.

Informace, které shromažďujeme

Budeme o vás shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje:

  • Jméno
  • Email
  • Mobil
  • Pracovní pozice
  • Zamestnavatel

Jak používáme vaše údaje

 

Údaje, které o vás shromažďujeme, použijeme pro následující účely:

  • Marketingová/Propagační podpora
  • Administrativní informace

Pokud chceme použít vaše údaje pro jakýkoli jiný účel, požádáme vás o souhlas a použijeme vaše údaje pouze po obdržení vašeho souhlasu a poté pouze pro účely, pro které souhlas udělujeme, pokud nebudeme jsou ze zákona povinni činit jinak.

Uchovávání vašich informací

Vaše osobní údaje u nás budeme uchovávat po dobu 90 dnů až 2 let poté, co uživatelé ukončí své účty, nebo tak dlouho, dokud je budeme potřebovat ke splnění účelů, pro které byly shromážděny, jak je podrobně popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Možná budeme muset uchovávat určité informace po delší dobu, jako je vedení záznamů / hlášení v souladu s platnými zákony nebo z jiných legitimních důvodů, jako je vymáhání zákonných práv, předcházení podvodům atd. Zbytkové anonymní informace a souhrnné informace, z nichž žádný vás neidentifikuje (přímo nebo nepřímo), mohou být uloženy na dobu neurčitou.

 

Vaše práva

V závislosti na platných zákonech můžete mít právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz nebo obdržet kopii svých osobních údajů, omezit nebo vznést námitku proti aktivnímu zpracování vašich údajů, požádat nás o sdílení (přenesení) vašich osobních údajů informace jinému subjektu, odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám poskytli se zpracováním vašich údajů, právo podat stížnost u zákonného orgánu a taková další práva, která mohou být relevantní podle platných zákonů. Pro uplatnění těchto práv nám můžete napsat na adresu juraj.valuch@flowcutter.net. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy. Vezměte prosím na vědomí, že pokud nám nedovolíte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, možná nebudete mít přístup ke službám, pro které byly vaše údaje požadovány, nebo je nebudete moci používat.

 

Soubory Cookie

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak používáme tyto a vaše volby ve vztahu k těmto technologiím sledování, přečtěte si prosím naše Zásady používání souborů cookie.

 

Bezpečnost

Bezpečnost vašich údajů je pro nás důležitá a použijeme přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich údajů pod naší kontrolou. Vzhledem k inherentním rizikům však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost a v důsledku toho nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáváte, a činíte tak na vlastní riziko.

 

Pověřenec pro stížnosti / ochranu údajů

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zpracování vašich informací, které jsou u nás dostupné, můžete se obrátit na našeho úředníka pro stížnosti na adresu FLOWCUTTER, juraj.valuch@flowcutter.net, e-mail: juraj.valuch@flowcutter.net. Vaše obavy budeme řešit v souladu s platnými zákony.